Tipurile de meditaţie yoga

Yoga este considerată cea mai veche formă de purificare spirituală.  Până de curând, practicile yoga erau rezervate doar elitelor, indivizilor care reuşeau să se rupă pentru perioade îndelungate de viaţa cotidiană.

Acum filosofia yoga este îmbrăţişată de un număr tot mai mare de oameni, iar beneficiile meditaţiei aduc îmbunătățiri majore. Practicanți ce aleg să urmeze cele opt stagii de meditaţie yoga – Yamas, Niyamas, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi – devin mai bogaţi spiritual. 

Stagiile Yoga sunt despre autocunoaştere, despre echilibru, autocontrol, cunoaştere. Tratatul Yoga Sutra creionat de Patanjali are ca scop explicarea fiecărui tip de meditație în parte. Practic tratatul este o culegere de recomandări care înseamnă la evaluarea cunoștințelor, esenţiale pentru atingerea înţelepciunii profunde. Aici sunt explicate clar cele opt tipuri de meditație YOGA.

Yamas – primul pas spre calea absolutului

Termenul yama vine din sanscrită şi înseamnă autocunoaştere. În Ashtanga Yoga lui Patanjali, Yamas este descris ca fiind cel mai important stagiu, cel în care aspirantul se autocunoaşte, îşi reevaluează principiile şi valorile. Yamas promovează descoperirea adevărului, nonviolenţa, onestitatea, echilibrul şi angajamentul. Meditaţia yamas îi ghidează pe practicanți către iubire, către cunoașterea îndatoririlor şi îi îndeamnă să îi respecte pe cei din jur. 

Niyamas – disciplina interioară

Stagiul Niyamas este despre comportament şi disciplină interioară. Este constituit din cinci practici, pe care mulți le considera reguli de viaţă. Primele patru practici  se referă la puritate interioară, mulţumire, disciplină, dăruire față de divinitate. Ultima etapă a meditației Niyamas este de cunoaștere  a scrierilor sacre.

Pranayama – controlul respiraţiei

Stagiul Pranayama se referă la conştientizarea respiraţiei. Tehnicile de respirație eliberează energiile din trup şi le permite să curgă, să acţioneze, să aducă relaxare. Pranayama ajută la intensificarea trăirilor, schimbă modul şi percepția asupra mediului înconjurător.

Pratyahara – stagiul de modificare a conştiinţei

Tehnicile Pratyahara sunt extrem de profunde. Practicantul care aderă la Pratyahara se deconectează de simţuri, nu mai percepe stimuli trimiși de organele de simţ. Această etapă este una extrem de profundă, necesită multă concentrare. Tehnicile din acest stagiu furnizează instrumentele de a gestiona simţurile.

Dharana – concentrare le cel mai înalt nivel

Exercițiile Dharana se referă la atingerea celor mai înalte niveluri de concentrare. Practicanții își canalizează energia şi exersează această tehnică în vederea îmbunătățirii stadiului de analiză şi introspecție. Puterea de concentrare crește direct proporţional cu timpul alocat pentru exerciţiu.

Dhyana – pasul intermediar către Samadhi

Dhyana este tehnica descrisă de Patanjali care îi ajută pe yoghini să se apropie de Samadhi. Presupune concentrarea neîntreruptă şi meditație profundă, şi este percepută ca un instrument pentru descoperirea sinelui. Conform scrierilor sacre este meditația realizată cu gândul la divinitate.

Samadhi – atingerea absolutului

Samadhi nu este considerată o tehnică de meditaţie este cunoscută ca fiind  o stare spirituală. Practic cei ce reușesc să atingă Samadhi, fac cunoştinţă cu absolutul. Samadhi aduce cu sine liniștea completă în jurul minții, aduce transcendența şi împlinirea totală. 

Leave a Comment